Đề Xuất Nâng Cao Năng Lực Kiểm Toán Nội Bộ Trong Doanh Nghiệp

Nhờ có kiểm toán nội bộ làm việc trong doanh nghiệp với tinh thần dồi dào mà nhà quản lý có cơ hội được nhận những thông tin trung thực, chính xác và kịp thời về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, từ đó đưa ra quyết định quản lý đúng đắn. Nhằm hoàn thiện bộ máy kiểm toán tại nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, chúng tôi đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp Việt Nam nói chung qua bài viết này chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn.

Xem thêm:

Những vấn đề lý thuyết về kiểm toán nội bộ

Bằng nhiều phương pháp khác nhau như nghiên cứu dữ liệu thứ cấp, thu thập, phân tích và tổng hợp dữ liệu về thực trạnh bộ máy kế toán nội bộ tại doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đã rút ra được những ưu điểm hạn chế nguyên nhân thực trạng từ đó đề xuất những giải pháp cải tiến bộ máy Kế toán nội bộ doanh nghiệp. Theo như Liên đoàn kế toán Quốc tế nhận xét “Kế toán nội bộ là hoạt động đánh giá được lập ra trong doanh nghiệp như một dịch vụ cho doanh nghiệp, có chức năng kiểm tra đánh giám sát tính thích hợp của hệ thống kế toán và kiểm toán nội bộ.

nâng cao năng lực kiểm toán nội bộ

Tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp Việt Nam

Mô hình kiểm toán nội bộ: Đầu tiên nên được tổ chức thành một phòng, ban với chức năng riêng biệt trực thuộc tổng giám đốc, và xu hướng là phân công phó tổng giám đốc là người trực tiếp chỉ đạo hoạt động của kế toán nội bộ. Tiếp theo là bộ phận kế toán nội bộ nằm trong ban kiểm toán, để chịu chi phối của các luật tổ chức tín dụng. Cuối cùng là bộ phận kế toán nội bộ được tổ chức thành một tổ kế toán nội bộ nằm trong bộ phận kế toán của công ty mẹ, mô hình này không khá phổ biến tại Việt Nam. Việc tổ chức kế toán nội bộ với nhiều quy mô, mô hình khác nhau trong doanh nghiệp thể hiện tuân thủ chung trong xây dựng bộ máy kế toán nội bộ, và thể hiện được một số đặc trưng riêng của doanh nghiệp.

Hình thức tổ chức kế toán nội bộ: Hầu hết được phân chia thành ba hình thức, hình thức tập trung, với hình thức này, kế toán nội bộ được tổ chức tại văn phòng tổng công ty, và người đứng đầu là trưởng bộ phận kế toán nội bộ chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về toàn bộ hoạt động của bộ phận này. Hình thức phân tác, với hình thức này, văn phòng của bộ phận kế toán nội bộ là nơi tổng hợp và xử lý kết quả kiểm toán cuối cùng, đặc biệt với mô hình này thì cần rất lớn số lượng kiểm toán viên và chi phí kiểm toán nhưng nhược điểm mà hình thức mang lại là bộ máy kế toán nội bộ cồng kềnh. Hình thức nửa tập trung, nửa phân tán, với hình thức này, kế toán nội bộ được tổ chức tại công ty mẹ và chỉ tổ chức kế toán nội bộ tại các doanh nghiệp thành viên mà doanh nghiệp là công ty mẹ của nhiều thành viên.

Những tồn tại và hạn chế: Nhiều doanh nghiệp có tổ chức bộ máy kế toán nội bộ chủ yếu tập trung vào các tổng công ty và hoặc tập đoàn kinh tế nhà nước, do đó tổ chức bộ máy kế toán được tổ chức theo nhiều mô hình khác nhau. Thứ hai là bộ phận kế toán nội bộ tại doanh nghiệp Việt Nam còn chưa được quy định hay hướng dẫn khuôn mẫu, hình thức tổ chức phù hợp.

Những Đề Xuất Nhằm Nâng Cao Năng Lực Kiểm Toán

Về phía Nhà nước: Cấp thiết nhất là hoàn thiện những hệ thống văn bản pháp lý về kế toán nội bộ với những quy định rõ ràng, xác định chính xác vị trí của tổ chức bộ máy kế toán nội bộ trong doanh nghiệp. Rồi từ đó, hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy kế toán nội bộ để có thể thực hiện tốt các chức năng của bộ phận kế toán nội bộ.

Về phía Doanh nghiệp: Trước khi xây dựng và tuyển dụng nhân viên cho bộ phận kế toán nội bộ cần xây dựng một hệ thống điều lệ kế toán nội bộ- là một bản tài liệu chính thức trong quy định về mục đích, quyền lợi và trách nhiệm của kế toán nội bộ. Tiếp theo doanh nghiệp nên tham gia các hội thảo , hội nghị về lĩnh vực kiểm toán nói chung và kiểm toán nội bộ nói chung, tích cực tham gia góp ý kiến và thảo luận các vấn đề có liên quan. Cuối cùng để có được một bộ máy kế toán nội bộ cần thực hiện tuyển dụng và đào tạo kế toán viên nội bộ chất lượng, đáp ứng yêu cầu kiểm toán trong giai đoạn mới phát triển. Việc hoàn thiện bộ máy kế toán nội bộ hiện nay ở Việt Nam khá quan trọng để hệ thống được quản lý một cách đồng bộ, chất lượng đồng thời nền tài chính và hướng đi của doanh nghiệp cũng trở nên phát triển mạnh.

Leave a Reply